Czy terapia TRS jest skuteczna?

TRS to terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, klient musi uświadomić sobie swoje mocne strony i możliwości. Jest to nurt terapeutyczny polegający na dochodzeniu do celu, podczas terapii klient odcina się od przeszłości, skupiając swą uwagę na teraźniejszości i przyszłości. Metoda została opracowana przez amerykańskich naukowców na początku lat 70. XX w., pracowników naukowych Centrum Terapii Krótkoterminowej w Milwaukee. 

Gdzie szukać odpowiedniego terapeuty?

Kiedy zdecydujemy się na udanie do terapeuty, należy zastanowić się gdzie szukać dobrego specjalisty. Warto zapytać znajomych o rekomendacje, nierzadko jednak wolimy zachować dla siebie decyzję o terapii. Wtedy dobrym rozwiązaniem podczas poszukiwań wykwalifikowanego specjalisty, skutecznym narzędziem okazać się może wyszukiwarka internetowa, dzięki której po wpisaniu hasła "terapia indywidualna Gdynia" otrzymamy relewantne wyniki, które usprawnią ten proces. Inną propozycją jest odwiedzenie pobliskiej przychodni, dzięki temu od razu możemy ocenić jak dane miejsce wygląda i czy czujemy się tam komfortowo. 

Jakie są zasady terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach? 

Lekarze unikają terminu 'pacjent', zastępują je słowem 'klient'. Psychoterapeuta występuje jako swoiste narzędzie, ma pomóc klientowi w osiągnięciu celu.  Terapeuta nie poda klientowi gotowych rozwiązań, sam musi je wypracować. Klient występuje jako specjalista od życia, który potrzebuje jedynie potrzebnej dawki wsparcia. Terapia skupiona jest na pozytywach, nie przypomina się porażek z przeszłości. Podczas terapii nie analizuje się przyczyn problemów, nie chodzi tutaj również o wydanie diagnozy w znaczeniu medycznym. Klient musi wypracować swoją wizję przyszłości, postawić przed sobą konkretne cele. W toku badania należy uświadomić sobie, że teraźniejszość nie jest taka zła, lepsze jej momenty mogą sugerować rozwiązanie problemu. Klient wychodzi od małych zmian, które z kolei prowadzą do większych przemian w życiu. Osoba poddana terapii uczy się spojrzenia na problem z kilku różnych perspektyw. W świetle teorii nie ma jednej prawdziwej, właściwej wizji rzeczywistości. Za każdym razem ma charakter subiektywny, stanowi pewne wyobrażenie.  

Co powoduje, że terapia jest skuteczna? 

TSR lub BSFT jest owocem krytyki tradycyjnych form terapii, skupionych na badaniu przeszłości, poszukiwaniu deficytów, problemów, zaburzeń. Metoda została wypracowana na bazie praktyki, nie zaś na podstawie wcześniej wymyślonych teorii.  W metodzie tej wracamy do przeszłości, jednakże właśnie w niej szukamy inspiracji, do tego, czego byśmy pragnęli w naszym życiu. Przeszłość jest probierzem doświadczeń, skarbnicą wiedzy na temat doświadczeń, naszych zdolności. Obserwując przeszłe wydarzenia, możemy odpowiedzieć sobie, w jaki sposób radziliśmy sobie z trudnymi doświadczeniami, wiedza ta ma nam pozwolić zmierzyć się ze wszystkim tym, czego doznajemy obecnie. Opierając się o wiedzę naukową jaką posiadamy obecnie na temat ludzkiego mózgu, metoda ta jest logiczna i skuteczna. W naszych mózgach tworzą się nowe połączenia nerwowe, zaczynamy inaczej postrzegać i doświadczać. Pod wpływem terapii zmieniamy się, postrzegamy siebie jako bardziej kompetentnych, pewnych, zdajemy sobie sprawę, że będziemy w stanie sprostać trudnym wyzwaniom, które są przed nami postawione.