Czy wiesz jak ważne jest opracowanie schematu ppoż w Twojej firmie?

Zanim przyjmiemy pracownika do pracy i podpiszemy z nim umowę o pracę, musimy spełnić pewne warunki, które narzuca nam inspekcja pracy. Każdy pracownik musi przejść szkolenie ppoż. Jest to bardzo ważne aby dokładnie zostało przeprowadzone opracowanie scenariusza ewakuacji. Zdarza się tak, że pracodawcy bagatelizują to, w wyniku czego podczas nieoczekiwanego pożaru pracownicy nie wiedzą jak używać gaśnicy.

Ochrona przeciw pożarowa 1

Na rynku jest wiele różnych gaśnic i każdą nasi pracownicy powinni umieć obsługiwać. Dzięki temu uchronimy nie tylko siebie ale i naszych pracowników przed stratami materialnymi oraz urazami naszego ciała. Obowiązkiem pracodawcy jest coroczna kontrola gaśnic aby były w pełni sprawne. W większych firmach ochrona przeciw pożarowa jest bardzo dobrze przeprowadzana. Często robi się tam próby pożarów aby sprawdzić czy każdy pracownik zmieści się w bezpiecznym czasie.

Podział zadań - co zrobić podczas pożaru?

Ogień to najbardziej niebezpieczny żywioł. Szybko się rozprzestrzenia i pochłania wszystko na swojej drodze. Pracodawca powinien wyznaczyć pracowników do odpowiednich zadań w razie pożaru. Pracownicy muszą wiedzieć kto zajmuje się którą gaśnicą, kto dzwoni po straż pożarną, kto wyprowadza ludzi z budynku. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z instrukcją bezpieczeństwa jak i każdy pracodawca ma obowiązek udostępnić taką instrukcję pracownikowi.

Odpowiednie oznakowanie drogi ewakuacyjnej

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej opracowała ramowe wytyczne w sprawie zasad opracowania instrukcji przeciwpożarowej. Pracownicy powinni być uczuleni i bieżąco zwalczać ewentualne przyczyny mogące wpłynąć na nieoczekiwany wypadek. Wszystkie wyjścia ewakuacyjne powinny być odpowiednio oznaczone i znajome dla każdego pracownika. Odpowiednie warunki ewakuacji powinny być spełnione. W przeciwnym razie pracownicy mogą stracić życie. Istnieje wiele firm, które zajmują się opracowywaniem oraz oznakowaniem drogi ewakuacyjnej, m.in. Usługi BHP Mateusz Błazik, posiadający stronę: www.bhpiww.pl, gdzie znajdziemy szczegółowe informacje na temat świadczonych przez niego usług.

Co zrobić po zakończonej ewakuacji?

Po zakończeniu ewakuacji trzeba sprawdzić czy wszyscy wyszli. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że ktoś mógł pozostać w budynku należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby przybyłe na miejsce zdarzenia. Trzeba też pokierować gdzie prawdopodobnie doszło do zapłonu i gdzie ktoś może się jeszcze znajdować. Jeżeli w pomieszczeniu są butle gazowe to także trzeba o tym powiedzieć. Strażacy muszą znać dokładny plan budynku. Dzięki temu cała akcja ugaszenia pożaru będzie przebiegała dużo sprawniej i jest duże prawdopodobieństwo, że wszyscy wyjdą z pożaru bez szwanku. Strażacy to bardzo dzielni ludzie ale lepiej aby nie musieli często wyruszać na akcje pożarowe. Także bardzo pilnujmy zasad ppoż.


Ochrona przeciw pożarowa - Czym jest ochrona przeciw pożarowa?