Przejście Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej

Przejście Kotliny jest imprezą niekompetytywną, której uczestnicy mają za zadanie przejście trasy dookoła Kotliny Jeleniogórskiej

w ściśle określonym limicie czasowym (48 godzin), nie korzystając z żadnych środków lokomocji.